Blog > Komentarze do wpisu
Lwów
Lwów został założony przez księcia halicko-włodzimierskiego Daniela Rurykowicza, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Lew Halicki po śmierci ojca przeniósł do Lwowa stolicę Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1356 Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim. Lwów stanowił od tego czasu część Polski. W 1412 roku stał się siedzibą metropolity łacińskiego.


foto:ja
tylko we lwowie
TYLKO WE LWOWIE!

Niech inni sy jadą, dzie mogą dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu!
A a si zy Lwowa ni ruszym za próg!
Ta mamciu ta skarz mnie Bóg!

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu?
Tylko we Lwowie!
Czy bogacz, czy dziad jest tam za „pan brat”
I każdy ma uśmiech na twarzy!...
A panny to ma, słodziudkie, ten gród,
Jak sok, czekolada i miód!

Więc gdybym miał kiedyś urodzić się znów –
Tylko we Lwowie!
Bo ni ma gadania i co chcesz, to mów –
Ni ma jak Lwów!

Lwów (ukr. Львів Lwiw, łac. Leopolis, niem. Lemberg, jid. לעמבערג Lemberg, ros. Львов Lwow) – największe miasto zachodniej Ukrainy, stolica obwodu lwowskiego. Leży nad rzeką Pełtwią.
foto:ja
lwów

Stolica księstwa halicko-wołyńskiego, jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji.
foto:ja
lwow
Przynależność państwowa Lwowa
do 1250 - epoka Grodów Czerwieńskich
1256-1339 - pod panowaniem władców ruskich - zależność lenna od chanatu tatarskiego
1340-1772 - pod panowaniem władców polskich
1772-1918 - w zaborze austriackim
1918-1939 - II Rzeczpospolita
1939-1941 - okupacja sowiecka
1941-1944 - okupacja niemiecka
1944-1991 - ZSRR
od 1991 - Ukraina

Dni Lwowa w maju 2007
foto:D. Ł.
lwów
foto:D. Ł.
lwów
foto:D. Ł.
lwów
foto:ja
lwów
foto:ja
lwów
foto:ja
lwów
foto:ja
lwów
foto:ja
lwów
foto:Sebuś
lwów
foto:ja
lwów
foto:ja suuper bazar - jedna bluzeczka tylko 200 hrywien (100zł !!!)
lwów

Zabytki Lwowa
foto:ja
Katedrą Łacińską

Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwana Katedrą Łacińską – jeden z najstarszych kościołów Lwowa. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67 m i szerokości 23 m zbudowany na przełomie XIV i XV w. według planów architekta miejskiego Piotra Stechera. Siedziba lwowskich arcybiskupów obrządku łacińskiego.
foto:ja
Katedrą Łacińską
foto:ja
Lwów katedra łacińska

Archikatedralny sobór św. Jura we Lwowie – katedralna cerkiew archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - tak zwanej metropolii galickiej. Sama świątynia jest na planie krzyża, z eliptyczną kopułą po środku. Szczególnym kunsztem odznaczają się rzeźby zdobiące fasadę: kamienne wazy, figury świętych Atanazego i Leona (Patriarchy i Papieża, symbolizujące jedność Kościoła) i wieńczący szczyt posąg św. Jerzego na koniu.
foto:ja
sobor Jura
We wnętrzu na uwagę zasługuje rzeźbiony rokokowy ikonostas oraz cudowna XVII-wieczna ikona Matki Boskiej Trembowelskiej (uratowana przed Turkami przez bpa Józefa Szumlańskiego i przywieziona do Lwowa w 1673 r.). W katedrze znajduje się najstarszy lwowski dzwon, datowany na 1341 r.
foto:ja
ikona
foto:ja
ikonostas
foto:ja
matka boska lwów

Rynek we Lwowie - centralny plac Lwowa, miasta lokowanego w 1356 r. przez Kazimierza III Wielkiego na prawie magdeburskim. Plac ma kształt prostokątny i wymiary 142 x 129 m. Z każdego narożnika Rynku wychodzą po dwie ulice. Jest więc on podobny do Rynku warszawskiego, a różny od Rynków poznańskiego i krakowskiego. Centralną część placu zajmował blok śródrynkowy, którego południową ścianę stanowił Ratusz. Po zawaleniu się wieży ratuszowej w 1825 r. cały blok rozebrano i postawiono nowy Ratusz. Dookoła Rynku wznoszą się 44 kamienice prezentujące wszystkie style od renesansu po modernizm. W czterech narożnikach rynku znajdują się studnie-fontanny z początku XIX wieku dłuta prawdopodobnie Hartmana Witwera lub Schimsera. Przedstawiają postacie mitologiczne: Neptuna, Diany, Amfitryty, Adonisa. Przed Ratuszem stał pręgierz, przy którym wykonywano wyroki. Figura stojąca na jego szczycie znajduje się obecnie w Kamienicy Królewskiej. W 1998 r. Rynek wraz z całą starówką został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
rznek lwowa
foto:ja
rznek we lwowie

Czarna Kamienica (nr 4 na Rynku we Lwowie) - zbudowana w latach 1585-1589 dla poborcy ceł, Włocha Tomasza Albertiego. Wkróce przeszła ona w ręce aptekarskiej rodziny Lorencowiczów, następnie - bogatego patrycjusza Marcina Nikanora Anczowskiego. Od 1926 stanowi własność miasta, które umieściło w niej muzeum historyczne miasta Lwowa.
Fasada kamienicy pokryta ciemniejącym z wiekami piaskowcem (pozbawiona obecnie naturalnej barwy z powodu pomalowania jej czarną farbą) jest uważana za jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego z epoki renesansu.
foto:ja
cyarna kamienica

Ratusz powstał w XV w. w stylu gotyckim. Wieżę wzniesiono za panowania Jana Olbrachta w 1489. W 1615 Marcin Kampian przebudował ją wraz z całym ratuszem w stylu renesansowym. W 1826 wieża runęła niszcząc znaczną część obiektu. W latach 1827-35 postawiono nowy ratusz według projektów Józefa Markla i Franciszka Treschera. 2 listopada 1848 w wyniku bombardowania Lwowa przez Austriaków ratusz spłonął. Odbudowa trwała rok, nieznacznie zmieniając pierwotny projekt - usunięto z wieży kopułę. Przed I wojną światową planowano przebudować obiekt w stylu polskiego renesansu, jednak planów tych nie zrealizowano.
foto:ja
ratusy lwow

Lwowski Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, (ukr. Львівський Державний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької; dawniej Teatr Miejski, w dwudziestoleciu międzywojennym Teatr Wielki) - teatr we Lwowie. Jest to nie tylko dzieło sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa. Reprezentuje eklektyzm w sztuce.

Figury w Tympanonie to po lewej Geniusz Dramatu, w centrum Alegoria Sławy, po prawej Geniusz Muzyki
foto:ja

teatr lwow
foto:net
teatr lwow

Pomnik Mickiewicza, zwany także kolumną Mickiewicza - na pl. Mariackim. Najpiękniejszy pomnik Lwowa i najlepszy pomnik Mickiewicza ze wszystkich, jakie wystawiono poecie w Polsce i za granicą. Dzieło Antoniego Popiela, odsłonięte 30 października 1904 r. U stóp pomnika młodzież akademicka umieściła w maju 1925 r. płytę ku czci Nieznanego Żołnierza. Plac wokół pomnika stał się ulubionym miejscem publicznych manifestacji, nie zawsze patriotycznych, a stopnie wiodące do kolumny bywały zaimprowizowaną trybuną dla okazjonalnych mówców.
foto:ja
lwów
Targowisko staroci i pomnik Iwana Fiodorowa, wybitnego lekarza lwowskiego.
foto:ja
lwów

Pomnik Tarasa Szewczenki
Taras Szewczenko (ukr.: Тарас Григорович Шевченко) (ur. 9 marca 1814 we wsi Moryńce na Kijowszczyźnie, zm. 10 marca 1861 w Petersburgu) - poeta ukraiński.
foto:ja
taras szewczenko

Muzeum Narodowe
foto:ja
muzeum narodowe we lwowie

Cmentarz Łyczakowski - najbardziej znany cmentarz Lwowa i jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy, położony we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród pięknego, specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Miejsce wiecznego spoczynku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki, polityki.
foto:D. Ł.
lwów
Na cmentarzu znajduje się dużo pięknych zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postacie i wizerunki zmarłych a także kaplic, edykuł, obelisków, kolumn w różnych stylach.
foto:D. Ł.
zapolska
Na cmentarzu Łyczakowskim pochowano wielu wybitnych ludzi zasłużonych na polu nauki, sztuki i życia publicznego. Leżą tu m.in.:
malarz Artur Grottger
literaci: August Bielowski, Karol Baliński, Walery Łoziński, Jan Dobrzański
twórca polskiego teatru we Lwowie Jan Nepomucen Kamiński,
poetki: Maria Konopnicka, Maria
pisarka Gabriela Zapolska
marszałek sejmu krajowego Maurycy Dzieduszycki

Cmentarz Obrońców Lwowa (popularna nazwa: Cmentarz Orląt) - jest autonomiczną częścią cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Zajmuje odrębne miejsce - stoki wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy, większość to młodzi chłopcy, Orlęta lwowskie. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym.
foto:D. Ł.
cmentarz orlat
foto:D. Ł.
cmentarz we lwowie
czwartek, 26 lipca 2007, 79alusia

Polecane wpisy

  • POCZĄTEK...

    foto: ja 25.06.2005 godz.19:00 Wałbrzych (Polska)-Rostock(Niemcy) 2 6.06.2005 godz. 04:51 PortwRostock godz.06:00przeprawapromowadoGedsar(Dania) foto: ja

  • Marzec według Poldka Staffa

    Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, Choć na stawie zielony, cienki

  • Ptasie radio

    Halo, halo! Tutaj ptasie radio w WAŁBRZYSKIM gaju, Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia n

Komentarze
sim2005
2007/07/26 22:29:13
Dzięki za Lviv!~Super relacja!
Pozdr,
-
Gość: , *.e-wro.net.pl
2007/11/20 01:44:37
Fajna fotorelacja, ciekawe informacje w komentarzach. Tylko uwaga: Zamiast opisywanej tekstem Katedry Łacińskiej na zdjęciach ukazany jest neogotycki kościół św. Elżbiety z 1903 r. , obecnie służący jako grekokatolicka cerkiew p.w. św. Olgi i Elżbiety (por: lwow.wschod.info/zabytki/citymap.php?pole=73&zabytek=192)
Pozdrawiam,
Wojtek
-
Gość: , *.e-wro.net.pl
2007/11/20 01:51:29
P.S: Z podanego linku usunąć ostatni nawias, który się samowolnie przykleił do adresu - a na stronie docelowej pojawią się m.in. starsze zdjęcia koscioła :)
-
Gość: Krakus, *.betanet.pl
2007/12/16 16:49:09
Ja za taka koszule dalem 20 zl :) Ot trzeba sie umiec targowac i miec swoj urok osobisty :)
-
Gość: e, *.mlyniec.gda.pl
2008/02/21 00:51:41
nie wieżę za dobrąrobotę płaci się ok grubo ponad 700hrv. z całym szacunkiem ale chyab kupiłeś szmatke
-
Gość: , *.mlyniec.gda.pl
2008/02/21 00:53:25
a takie siejące pełen wymiot to nawet do 1200-1300 ale to w kijowie;D tam maja lepszy wybor
-
Gość: Krakós, *.dynamic.chello.pl
2012/06/05 01:19:42
Iwan Fedoriw jest pierwszym drukarzem na Rusi, a nie aptekarzem.